2018

IV науково-практична конференція
«Наука ХХІ століття: Харків медичний»
відбудеться 14 травня 2018 року о 13:00
у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка
 
(м. Харків, пров. Короленка, 18). Цього року він буде присвячений медичній галузі. Медицина – це особлива галузь науки, а професія лікаря є унікальною. Саме лікарю ми довіряємо найдорожче – своє життя і здоров’я. Здоровя має особливе значення в житті кожної людини, це ключовий аспект національної безпеки і є пріоритетом у діяльності будь-якої держави.
Харків гучно заявив про себе як про центр медичної науки з часу заснування в 1805 р. першого в Україні університету і його медичного факультету. Харківська медична школа дала країні велику кількість спеціалістів – лікарів та вчених-медиків, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної медичної науки і практики. Серед них були вчені-першопрохідці в багатьох сферах медицини – просвітителі, гуманісти, люди, яких вирізняли глибокий патріотизм та високі моральні якості. Це анатом В. П. Воробйов, який організував єдиний в світі музей становлення людини, підготував унікальний «Атлас анатомії людини», хірург В. М. Шамов, який заснував у Харкові перший в Україні інститут гематології та переливання крові, біохімік О. В. Палладін – засновник інституту біохімії, котрому зараз надане його ім’я, трансплантолог Ю. Ю. Вороний, який в 1933 р. зробив першу в світі пересадку нирки людини; засновник криміналістичного напряму в судовій медицині професор М. С. Бокаріус та багато інших. А імена хірурга М. П. Трінклера, терапевта П. І. Шатілова, офтальмолога Л. Л. Гіршмана, фізілолога В. Я. Данилевського відомі кожному харків’янину.
Справжньою кузнею кадрів стала, поряд з медичним університетом, Харківська медична академія післядипломної освіти. Говорячи про наше місто як про центр медичної науки, слід відзначити такий її розділ, як фармакотерапія. Харків посідає провідне місце в країні за цим розділом медицини, насамперед завдяки діяльності Національної фармацевтичної академії, а також Всеукраїнського центру фармацевтичних препаратів. У Харкові працює фірма «Здоров'я» – одне з найбільших фармацевтичних підприємств країни.
Статистика свідчить, що медична галузь є лідером у патентуванні винаходів і корисних моделей. Показником сучасного інноваційного розвитку медичної науки може служити багаторічна практика міжінститутської співпраці медичних наукових колективів з численними науковими установами Національної академії наук, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, Фізико-технічним інститутом низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України, УкрНДІ вогнетривів імені А. Бережного, НТК «Інститут монокристалів» НАН України і багатьма іншими.
З метою забезпечення здоров’я громадян, як найвищої соціальної цінності в державі, Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація"». Зазначену Національну стратегію розроблено на виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».
Виконуючи Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Харківська державна наукова бібліотека  імені В. Г. Короленка проводить Фестиваль науки «Наука ХХІ століття: Харків медичний». Захід традиційно розпочнеться науково-практичною конференцією, у якій візьмуть участь науковці та фахівці науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, громадських організацій та музеїв.
Склад закладів учасників Фестивалю:
-         Харківська медична академія післядипломної освіти;
-         ТОВ «Інмайстерс»;
-         Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
-         Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України;
-         Харківський НДІ загальної та невідкладної хірургії НАМН України;
-         Харківський національний медичний університет;
-         Харківський національний університет радіоелектроніки;
-         Національний фармацевтичний університет;
-         Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України;
-         Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України та інші.

У бібліотеці відбудуться дні відкритих дверей з безкоштовним оформленням читацьких квитків, екскурсіями. У програмі заходу – круглі столи, трибуна вченого, інтелектуальний лекторій з циклу «Видатні події і постаті в історії науки і техніки», майстер-класи, он-лайн вікторини, презентація туристичного маршруту «Медицина Харкова в пам’ятних дошках», засідання Клубу лікувально-оздоровчих технологій, віртуальні та тематичні виставки, різноманітні виїзні заходи. Активна співпраця бібліотеки з музеями міста зробить Фестиваль науки цікавим та привабливим для учасників.
Фестиваль науки має стати важливою подією для Харкова та приверне увагу харків’ян, особливо молоді, до науки, її досягнень і майбутніх досліджень у медицині.

Координатори:
Людмила Володимирівна Глазунова, заступник директора з наукової роботи: тел.: +38(097) 703-17-10;
Віра Григорівна Прохорова, завідуюча відділом науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів, тел.: (057) 731-14-66; +38(067) 967-99-46;  e-mail: vip_otl@ukr.net
Приймальна директора: тел.: (057) 731-11-01


Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 • історія розбудови медичної галузі;
 • харківські вчені та їхній внесок у розвиток медичної школи; 
 • новітні медичні технології;
 • сучасні методи діагностики та лікування найпоширеніших захворювань;
 • страхова медицина: правові та соціальні аспекти;
 • інформатизація охорони здоровя: проблеми та тенденції розвитку;
 • інноваційні технології у протезуванні;
 • напрямки розвитку у кріобіології та кріомедицини; 
 • сучасний стан та перспективи сімейної медицини;
 • формування здорового способу життя;
 • теорія і практика сучасної педіатрії;
 • фармакологія на допомогу медицини.

Для участі у конференції запрошуються науковці та фахівці науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, музеїв та громадських організацій.

Робочі мови: українська, російська.

Заявку на участь у конференції та тексти доповідей просимо надіслати до 8 травня 2018 року в електронному вигляді на e-mail: vip_otl@ukr.net.

Передбачається видання збірника матеріалів конференції.
Технічні вимоги до оформлення повідомлень або тез доповідей:

 1. На першій сторінці зверху в першому рядку розміщуються:
ліворуч – індекс УДК,
праворуч – ініціали й прізвище автора.
2. В другому рядку – назва публікації маленькими літерами по центру (жирним шрифтом, без скорочень).
3. Тексти повідомлень/тез доповідей (з анотацією та ключовими словами) приймаються українською, російською, англійською мовами, обсяг матеріалів – 2 повні сторінки (для тез) та не більше 10 повних сторінок (для доповідей), інтервал – 1,5, кегль 12.
4. Поля: ліве, праве по 2,5 см, верхнє та нижнє – 2 см, абзацний відступ – 1,25 см.
5. Шрифт Times New Roman, текстовий редактор Word формату *.doc (Документ Word 97-2003).
6. Посилання у тексті на використані джерела наводяться у квадратних дужках. Декілька джерел слід відділяти крапкою з комою, наприклад: [1; 3].
7. При цитуванні або викладі тексту близько до оригіналу вказується сторінка, наприклад: [2, с. 16].
8. Список використаних джерел подається після тексту повідомлення/тез доповіді за порядком цитування джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація».
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»
Участь у конференції безкоштовна, реєстраційний внесок для учасників відсутній.


Комментариев нет:

Отправить комментарий